Tableau Extensions – posuňte své dashboardy na další úroveň

Tam, kde samotné Tableau končí, Extensions začínají. Podívejte se, jak můžete vaše dashboardy vylepšit.

Dashboard jak ho neznáte

Tableau Extensions jsou mini aplikace rozšiřující základní funkcionalitu Tableau. Umožňují přímou interakci s dashboardy, jejichž jsou součástí. Více se dozvíte například v záznamu našeho webináře: 

Webinář Tableau Extensions »

Naše nabídka Tableau Extensions

Máme v zásobě několik extensions a rádi se s vámi o ně podělíme, případně vyvineme nové. 

Finanční plánování

Slouží k finančnímu modelování za účelem vyjádření výkonu portfolia finančních aktiv, výpočtu ziskovosti společnosti a predikci tržních rizik.

Investičním bankám a ratingovým agenturám pomáhá s oceňováním společností, ziskem kapitálu, analýzou investic a minimalizací souvisejících rizik.

Záznam webináře k finančnímu plánování »

Benefity

  • Transformace tržních hypotéz do číselných předpovědí
  • Realistické znázornění ekonomické výkonnosti podnikatelského subjektu
  • Pomoc při posouzení podnikatelských záměrů a rizik nákladově efektivním způsobem

Sankey diagram

Vizuální znázornění toku sady proměnných v rámci vícerozměrného systému. Klade důraz na porozumění vlivu těchto proměnných a pomáhá identifikovat dominantní přispěvatele.

Benefity

  • Nejsrozumitelnější způsob vizualizace zákaznické cesty
  • Porozumění ztrátám a neefektivitě analyzovaného systému

Byznysový slovník

Pomáhá se správou dat ve společnosti a jednoznačně deklaruje terminologii užívanou v rámci interní i externí komunikace. Zjednodušuje tak navigaci komplexním datovým prostředím společnosti.

Benefity

  • Snadná správa užívané slovní zásoby napříč odděleními
  • Minimalizace chyb vyplývajících z nejednotného významu termínů

Procesní analýza

Napomáhá identifikaci jednotlivých procesů a vztahů mezi nimi. Usnadňuje porozumění neefektivním prvkům klíčových operací společnosti a poskytuje vhledy potřebné pro jejich nápravu.

Benefity

  • Dokumentace komplexních procesů v plném rozsahu
  • Prioritizace optimalizace procesů z hlediska byznysové důležitosti

Autorefresh dat v dashboardu

Poskytuje přehled o aktuálním stavu dat kontinuálně proměnlivých v čase.

Benefity

  • Automatická aktualizace zobrazovaných dat v předem daných intervalech

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo zájem o Tableau Extensions, ozvěte se.

Comments are closed.