Role znalostních uživatelů v self-service BI

Self-service BI umožňuje části koncových uživatelů, často nazývaných znalostní, stát se producenty informací (reportů) pro ostatní.

Synergie IT a byznysu

Self-service business intelligence (BI) typicky rozšiřuje existující prostředí korporátního BI pro účely malých projektů, modelování nebo méně častých analýz. Gartner definuje self-service BI takto:

„Koncoví uživatelé navrhují a nasazují své vlastní reporty a analýzy v rámci schválené a podporované architektury v portfoliu nástrojů.“

Tento výrok naznačuje také důležitost partnerství mezi odděleními a IT, což je někdy nazýváno jako „zvládnuté“ self-service BI. Silná spolupráce byznysu s technickými týmy zajistí, že IT bude podporovat objem a integritu dat a zároveň zachovávat jejich bezpečnost.

Faktory růstu

Růst self-service BI podporují zejména úskalí běžného korporátního prostředí, které nedokáže reagovat na potřeby uživatelů dostatečně rychle.

Například i jednoduchý požadavek může zahrnovat změny ve strukturách tabulek, v procesu načítání dat nebo úpravy datových kostek. To všechno typicky vyžaduje spuštění celého procesu včetně testování, než taková změna může být realizována.

Pokud se požadavek týká jen jednorázové analýzy, jako třeba zda otevřít nový obchod anebo jen prodloužit otevírací dobu stávajícího, pro byznys je mnohem praktičtější a časově (tzn. i finančně) efektivnější, když může jednat nezávisle.

Jestliže informaci potřebuje okamžitě, pak nemá jinou možnost než provést analýzu mimo prostředí korporátního BI, což může výsledek značně zkreslit.

Dalším důležitým faktorem, který popohání růst self-service analytiky, je to, že IT má často nedostatečnou znalost dat ve specifické oblasti společnosti. Je celkem umění shromáždit požadavky BI tak, aby to vedlo k vysoké přesnosti a s malou mírou doplňujícího vývoje.

Přednosti znalostních uživatelů

Znalostní uživatelé bývají velkými zastánci inovativních nástrojů a technik BI, což má velký vliv na přijetí a spokojenost koncových uživatelů. Mohou být také neocenitelným zdrojem znalostí v dané oblasti. V některých organizacích dokonce fungují jako první linie podpory pro byznys uživatele.

Shrnutí

Nehledě na to, v jaké míře je self-service BI praktikováno, je velmi pravděpodobné, že se bude i nadále objevovat v mnoha organizacích. I v platformách Office, Office 365, SQL Server a SharePoint je k dispozici mnoho self-service funkcí, které vaše organizace může začlenit, aby podpořila měnící se potřeby, schopnosti a preference uživatelů.

Comments are closed.