Implementací Tableau naše služby nezačínají ani nekončí

Příprava
dat

Než se pustíte do tvoření reportů a vizalizací, musíte si připravit data, která k tomu potřebujete.
Zjistit více

Návrh
architektury

Výběrem správných nástrojů a nastavením jejich komunikace zefektivníte vaše procesy.
Zjistit více

Design
dashboardů

Používejte vhodné vizualizace a poskládejte z nich dashboard, který odvypráví požadovaný příběh.
Zjistit více

Prediktivní
modely

Sestavení modelů vám pomůže odhadnout budoucí vývoj i s přihlédnutím k různým scénářům.
Zjistit více

Data
governance

Přehled o tom, kde máte jaká data a kdo se o ně stará, usnadní práci všem, kdo s nimi pracuje.
Zjistit více

Školení
+ Rollout

Ani dokonalá technologie vám nezaručí, že se bude používat. Usnadněte změny svým kolegům.
Zjistit více

PŘÍPRAVA
DAT

Připravit data je naprostý základ všech reportů a vizualizací. A nejde jen o čištění a transformaci, ale také o spojování více datových zdrojů tak, aby se vaše reporty načítaly co nejrychleji a zároveň nezatěžovaly uložiště.
 • S pomocí nejmodernějších BI nástrojů se připojíme v podstatě k jakýmkoli datům, které používáte napříč společností, a vytvoříme smysluplný datový zdroj.
 • Zanalyzujeme, navrhneme a zrealizujeme přípravu vašich dat nejen pro Tableau reporty.
 • Vytvoříme nové pohledy na data v datovém skladu.

Návrh
architektury

Většina firem používá stále více nástrojů a technologií, které generují stále více dat. Navíc jednotlivá oddělení potřebují jen jejich část. Vzniká proto potřeba vytvořit architekturu tak, aby byl datový tok co nejefektivnější.
 • Na základě vašich požadavků navrhneme implementaci správy a řízení dat ve společnosti.
 • Navrhneme a zrealizujeme to nejlepší řešení vašeho konkrétního problému.
 • Doporučíme použití technologií, které pro vás a rozvoj vaší firmy budou nejefektivnější.
 • Porovnáme nejrůznější nástroje a ukážeme jejich význam pro vaši společnost.

DESIGH
DASHBOARDŮ

Vhodně zvolené vizualizace zjednodušují pohled na data a pomáhají je přetavit v informace. Musí však být efektivní, aby v nich koncoví uživatelé našli to, co potřebujete.
 • Na základě našich zkušeností vytvoříme takové vizualizace, které přinesou jasné odpovědi na vaše otázky.
 • Navrhneme a zrealizujeme dashboardy podle vašeho grafického manuálu.
 • Přispůsobíme vizualizace tak, aby vše bylo jednoznačné a dostupné na pár kliknutí.

PREDIKTIVNÍ
MODELY

Predikce nabývají na oblíbenosti, a to z dobrého důvodu. Nepotřebujete křišťálovou kouli, když máte historická data a znalosti trhu. Zkoušejte různé scénáře a sledujte, jak se vaše metriky budou vyvíjet.
 • Sestavíme modely, které vám budou pomáhat se rozhodovat a posunou vás o krok dále před konkurenci.
 • Přizpůsobíme je tak, abyste je mohli používat bez znalostí programování.

DATA
GOVERNANCE

Zvětšující se množství dat a systémů vyžaduje také zefektivnění jejich správy. Informace o tom, kde jaká data leží, kdo je za ně odpovědný a kam tečou, stejně jako slovník byznysových pojmů nebo katalog reportů, už jsou nezbytnou součástí práce s daty.
 • Podle sestavy technologií, které používáte, vám navrhneme n8stroj pro správu vašich metadat.
 • Postavíme data governance systém, který bude automaticky logovat všechny změny v procesu práce s daty.
 • Namapujeme uživatele a jejich práva až na úroveň jednotlivých datasetů.

ŠKOLENÍ
+ROLLOUT

Příprava dat a architektury plus následná implementace BI technologií je základ. Ale aby to všechno přijali uživatelé, to nestačí. Dejte si záležet na jejich zaškolení a citlivé předání důvodů a nadšení pro změny.
 • Proškolíme různé typy uživatelů podle toho, jaké znalosti a informace budou k používání dané technologie potřebovat.
 • Pomůžeme vám naplánovat rollout a change management vycházející z našich zkušeností v jiných týmech.
 • Zorganizujeme vzdělávací i méně formální akce zaměřující se na dané technologie a témata.