Redefinování role IT v self-service BI

Jak se IT může vyvinout z tvůrce na poskytovatele a podporovat spolupráci v oblasti analýzy? Vznik self-service BI v posledních letech narušil zavedené pořádky.

Self-service BI revoluce

Od počátků IT bylo primárním cílem BI vytvoření jediného zdroje pravdy, ze kterého by organizace sledovaly KPIs a výkonnost. Pracovalo se tak na centralizovaném reportingu a dashboardů.

V posledních letech vyvstala potřeba vytvářet si analýzy bez zatěžování IT oddělení. V očích většiny IT odborníků byl ale trend self-service BI z počátku viděn jako nevýznamný, takže byl prakticky ignorován. Ohniskem zájmu i nadále zůstala tvorba jediného centrálně řiditelného zdroje informací.

Centrální BI se však stává čím dál méně relevantní, především z toho důvodu, že podniky požadují pružnost, která přichází se self-service analytikou a která vylepšuje výsledky organizace.

Toto společně s pokračujícím exponenciálním růstem objemu dat a jejich komplexností staví IT před důležité rozhodnutí: Bude poptávka po self-service BI pokryta (a tedy IT bude moci poskytovat širší využití dat a analýzy budou mít přínos pro celou organizaci), nebo bude ignorována a IT bude i nadále poskytovatelem pouze méně hodnotného podnikového reportingu s omezením jeho tradičních nástrojů?

Jedno už je jisté: IT odborníci, kteří jsou připraveni posloužit jako katalyzátor a využít tuto příležitost, budou svým organizacím přinášet mnohem větší hodnotu než ti, kdo se rozhodnou ignorovat skutečné potřeby uživatelů.

Lidé

Kritická je spolupráce mezi byznysem a IT, protože IT ví, jak data spravovat, a byznys je umí interpretovat a použít. Lidé z byznysu totiž znají kontext, ve kterém jsou analýzy používány k lepšímu rozhodování, takže zlepšují výsledky společnosti.

Spolupráce těchto skupin nepovede jen k rozvinutí platformy, která splňuje potřeby byznysu, ale také pohání celkové osvojení a dopad řešení BI ve společnosti.

Proces

Self-service analytika neznamená, že koncoví uživatelé mají neomezený přístup ke všem datům a analytickému obsahu. Dostávají jen volnost k objevování relevantních byznys dat, která jsou ověřená, bezpečná a řízená.

Právě zde je patrná největší změna přístupu k IT, která je nutná k implementaci self-service BI. Úspěšný moderní BI program je schopen zajistit jak zabezpečená a správná data, tak i autonomii a pružnost pro koncového uživatele. Dobře nastavený a správně komunikovaný proces je nezbytný pro to, aby organizace udržela tuto křehkou rovnováhu.

Platforma

Moderní platforma musí řešit nejen širokou škálu potřeb pro různé uživatele, ale i zvyšující se tempo růstu byznysu a exponenciální nárůst objemu a složitosti dat. IT vyžaduje, aby umožnovala správu a bezpečnost, zatímco koncoví uživatelé očekávají bezstarostný přístup k obsahu a schopnost zkoumat a objevovat ho v bezpečném prostředí.

Vybraná platforma musí být také schopna vyvíjet se s podmínkami a lehce se integrovat s ostatními systémy v rámci organizace.

Comments are closed.