Vytvářejte dashboardy a komplexní vizuální analýzy bez programování nebo psaní skriptů

Tableau pomáhá rozumět datům

Tableau tvoří soustava BI nástrojů, díky které je práce s daty rychlá, dostupná a zábavná. V Tableau Prep svá data upravíte do požadované podoby, v Tableau Desktop vytvoříte vizualizace a analýzy, které data převedou na informace, a pomocí Tableau Serveru/Online je můžete sdílet s kolegy. Výsledné reporty umožňují nejen prohlížení a filtrování, ale také exploraci hlubších souvislostí.