Studie Eye-tracking: 5 klíčových zjištění pro designery reportů

V roce 2016 provedl tým Tableau v rámci své konference průzkum mezi účastníky se záměrem zanalyzovat pohyb očí po reportech. Přečtěte si, jak to dopadlo.

Otázka, kterou si položili, byla jednoduchá: Můžeme předpovědět, kam se lidé budou dívat, pokud jsou vystaveni vizualizaci dat, kterou nikdy neviděli? Přeloženo do jazyka zákazníka: jak může datový analytik navrhnout vizuálně přesvědčivé reporty?

Hypotézy stanovili na základě konceptů odvozených z kognitivní psychologie a etablovaných UX design principů. Předpokládali, že některé vizuální prvky budou přitahovat více pozornosti než jiné, ale také očekávali, že zjistí něco nového. K našemu potěšení studie nezklamala.

Report s velkými čísly

Nejvýraznějším jevem, který zaznamenali, bylo věnování pozornosti každému výrazně velkému číslu. Reporty, které je obsahovaly, ukazovaly nejvyšší koncentraci vizuální pozornosti právě na ně.

Navíc v tomto případě upření pozornosti na velká čísla představovalo velmi rychlý proces, například hned při prvním pohledu. Máte-li tedy důležité číslo, udělejte ho veliké.

Opakování vyčerpává

Pozornost opakujícím se prvkům byla silná, ale jen na začátku opakující se sady, na jejím konci se vytratila. Pro různé proměnné je celkem běžné mít opakující se vizualizace v designu dashboardu (např. sloupcový diagram pro různá KPIs, aby bylo jednoduché je porovnat).

Zjistili, že pokud se jakékoli prvky často opakovaly (opakování grafů, čísel), pozornost upadala, a to v pořadí zleva doprava a odshora dolů.

Lidé mají rádi lidi, přesněji řečeno postavy

Pokud se na dashboardu objeví člověk nebo jakákoli jemu podobná postava, přitáhnou pozornost. Měli reporty s postavami podobnými lidem, na jiných dashboardech byli fotky. Výsledky byly srovnatelné: pozornost byla upřena na oba tyto prvky a to v podobné míře. Což není až tak překvapující, naše mozky se automaticky snaží vyhledávat lidi.

Navádějte kontrastem

Oblasti s vysokým kontrastem sloužily jako záchytné body. Na začátku sekvence zobrazení měly oči tendenci přeskakovat z jednoho zvýrazněného prvku na druhý, skoro jako při dětském malování pomocí spojování teček. Proto můžete využít kontrastní prvky pro vedení vizuální pozornosti po reportu.

Tvar je součástí funkčnosti

Všechny reporty mají nějaký tvar (trojúhelníkový, mřížkový, sloupcový) a oči tuto formu sledují. Tento výsledek byl stejně tak překvapující jako předvídatelný. Lidé jsou hledači informací: pokud se na něco podíváme poprvé, chceme z toho dostat to nejdůležitější, a tak se díváme přímo na danou informaci (nehledíme na oblasti kolem, které žádnou informaci nenesou).

Je nutné podotknout, že toto dává autorovi svobodu, protože se nemusí přizpůsobovat pravidlům typu „všechno důležité v levém horním rohu“. Místo toho byste měli vědět o tvaru, který váš dashboard má, a využívat svůj prostor v souladu s tím.

Comments are closed.